Een adviesproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit die bestaat uit het adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennisĀ overĀ de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, dan wel het verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten. Het CIM is bij uitstek geschikt om uw MIT-adviesproject uit te voeren.