Ons werk

Netwerkvraagstukken

Innoveren begint met verbinden. Door lid te worden van onze community wordt u opgenomen in ons netwerk van innovatie-experts met domeinkennis. Wij helpen u verbinding te maken met grote corporates en kennisinstellingen. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

MIT-innovatie-adviesprojecten

Een adviesproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit die bestaat uit het adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennis over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, dan wel het verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten. Het CIM is bij uitstek geschikt om uw MIT-adviesproject uit te voeren. Lees verder.

Toegepast onderzoek

Stichting CIM voert onderzoek uit naar best practices, methoden en tools op het gebied van innovatiemanagement. We signaleren trends en brengen behoeften van opdrachtgevers in kaart. Wij werken samen met universiteiten uit binnen- en buitenland zoals de RSM Erasmus Rotterdam en de Universiteit van Wageningen. Wij vertalen de verzamelde kennis in training- en opleidingsprogramma’s voor Corporates, MKB en overheden.