Stichting
Centrum voor Innovatiemanagement


Zoek de Verbinding - Blijf Leren

Kennisvouchers

Met de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) stimuleert het kabinet mkb-ondernemers om binnen 9 topsectoren te innoveren. Een MIT-kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee ondernemers een kennisvraag kunnen laten beantwoorden door een kennis-instelling. Met de voucher kan de ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen. Lees verder.

What's new?

Gemeenten houden miljoenen over aan de uitvoering van de WMO. WMO’ers hebben het nakijken. Zij hebben inmiddels duizenden bezwaarschriften ingediend. In de media wordt gepleit voor betere juridische waarborgen.  Maar is dat wel nodig? Het is vandaag de dag zeer goed mogelijk om met behulp van Big Data & Slimme Analyses de meest schrijnende gevallen te voorkomen. Hebben gemeenten koudwatervrees voor IT-projecten? Lees verder.

Topsectoren

Het kabinet en de regio’s stelden in 2015 gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling gaat op 10 mei 2016 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. De sluiting van alle instrumenten is 1 september 2016. Wees er snel bij!

Triple Helix & Ecosystemen

Op veel terreinen ontstaan samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen: de zogenoemde triple helix. Zo ontstaan ‘ecosystemen’: pluriforme netwerken. De mate van samenwerking bepaalt hun innovatiekracht. Maar veel netwerken presteren onder. Hoe kunnen we die netwerken naar een hoger plan tillen, door zichzelf ontwikkelende, lerende ecosystemen? Zoek de verbinding.

Interview prof. Felix Janszen

Felix Janszen is erg blij met de MIT-regeling: “Met de MIT-kennisvouchers help je het MKB optimaal te innoveren. Het is een goede manier om de vorming van ecosystemen te stimuleren”.

Netwerkbijeenkomsten

Stichting CIM organiseert geregeld netwerkbijeenkomsten. De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op X juni 2016. Aanmelden kan hier.